Selecteer uw taal


Tot 1A

G1 en G2 zijn B40/C1500 bruggelijkrichters.

De 7812 is een 12V spanningsregelaar; de 7912 is een -12V spanningsregelaar. Ze zien er zo uit:

7812: 1=IN, 2=GND, 3=OUT. 7912: 1=GND, 2=IN, 3=OUT.

De spanning over C1 en C3 is ongeveer 21V. De uitgangsspanning van de regulators is +/- 12V. De spanningsval is dus 9V. Zonder koelplaat is de thermische weerstand tussen junctie en omgeving 65°C/W. De maximum junctietemperatuur is 150°C. Wanneer de omgevingstemperatuur 25°C is, hebben we geen koelplaat nodig zolang de dissipatie lager is dan (150-25)/65 = 1.9W. Zekerheidshalve stellen we de limiet op 1.5W. Dit betekent dat we geen koelplaat nodig hebben zolang de uitgangsstroom niet hoger is dan 1.5W/9V = 166mA. Monteer NOOIT beide regelaars op dezelfde koelplaat zonder isolatieplaatjes! Zorg ook dat de schroeven geen kortsluiting veroorzaken.

De printlayout is hier in verschillende bestandsformaten op te halen: JPEG, EPS en HPGL. In een van de bijlagen wordt uitgelegd hoe we hiervan een printje kunnen maken.

De componentenlayout ziet er zo uit:

Na alle componenten op hun plaats te hebben gesoldeerd, sluiten we een netkabel aan op printkroonsteen J1 en meten we of de uitgangsspanning klopt.