Selecteer uw taal


Spanningsdeler maken met weerstanden

Kijk eens naar de afbeelding hierboven. We zien drie weerstanden in serie. We hebben al geleerd dat de totale weerstand 3k is. De stroom I zal dus 9V / 3k = 3mA zijn. De spanning op punt B, UB, bedraagt 1k∙3mA = 3V. (Weten we nog wat bedoeld wordt met de 'spanning op punt B'? Het betekent: sluit de rode draad van de spanningsmeter aan op punt B en verbind de zwarte draad met massa.)

De algemene manier om de spanning over een weerstand in serie te berekenen is:

I = Ubron / Rtotaal, en UR = I∙R. Dus:

Hierin is Ubron de spanning van de spanningsbron (in ons geval dus 9V). R is de weerstand waarover we de spanning willen berekenen en UR de spanning over die weerstand. Rtotaal is uiteraarde de totale weerstand (in ons geval 3k).

Er zijn verschillende manieren om de spanning op punt A te berekenen:

  1. De totale weerstand van R2 en R3 is 2k, dus UA = 2k∙3mA = 6V.

  2. De spanning over elke weerstand is 3V, dus UA = 6V.

  3. Gebruik de bovenstaande formule: UA = 9V∙(2k/3k) = 6V.

Betekent dit dat we onze 3V draagbare cassettespeler op punt B kunnen aansluiten? Wel, dat kunnen we proberen, maar het zal niet werken! De speler gedraagt zich als een weerstand van, zeg, 50 ohm. Die weerstand staat parallel met R3, wat resulteert in een weerstand van 47.6 ohm. Dus UB keldert naar 9V∙(47.6/2047.6) = 0.2V. En daar zal de speler echt niet genoeg aan hebben.

Conclusie: Als we een spanningsdeler ontwerpen, moeten we niet vergeten rekening te houden met de belastingsweerstand!