Selecteer uw taal


Weerstanden parallel

De afbeelding rechts toont een DC spanningsbron verbonden met 3 parallelgeschakelde weerstanden. Opnieuw luidt de vraag: wat is de totale weerstand?

De stroom door R1 (I1) bedraagt: I1 = Ubat/R1. En I2 = Ubat/R2, en U3 = Ubat/R3. De totale stroom Itot is I1 + I2 + I3, dus:

Itot = Ubat/R1 + Ubat/R2 + Ubat/R3.

Dit betekent dat de totale weerstand van parallelgeschakelde weerstanden gelijk is aan:

1/Rtot = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... of:

In dit geval is de totale weerstand 333Ω. De totale stroom (door de spanningsbron) is dus 9V/333Ω = 27mA. De stroom door 1 enkele weerstand is natuurlijk 9V/1k = 9mA, zodat we opnieuw zien dat de totale stroom 3 ∙ 9mA = 27mA is.