Selecteer uw taal


Weerstand meten met een multimeter

Om weerstand te meten, zetten we de functieschakelaar in het weerstandsbereik dat we willen gebruiken. Als we bijvoorbeeld een weerstand van 1kΩ verwachten, zetten we de schakelaar op 2kΩ. Als we geen idee hebben, zetten we de schakelaar op het hoogste bereik en vervolgens steeds lager totdat we iets zinvols meten.

Hierna kunnen we de testsnoeren aansluiten. Om weerstanden te meten, verbinden we het zwarte snoer met de COM-bus en het rode met de V/Ω-bus. De andere uiteinden verbinden we met de te meten weerstand.

Wanneer we een weerstand meten die in een schakeling zit, dan kunnen we afwijkende waarden te zien krijgen; er kunnen nog andere componenten parallel aan de weerstand zitten. Zorg er tevens voor dat het te testen apparaat uitstaat! Zorg tevens dat eventuele condensators zijn ontladen. Wat condensators zijn, bespreken we in een latere les. Voorlopig is het genoeg te weten dat het onderdelen zijn die elektrische lading kunnen vasthouden en zo de weerstandsmeting kunnen verstoren. Hoogspanningscondensatoren kunnen er zelfs voor zorgen dat de multimeter defect raakt!