Selecteer uw taal


Hoofdstuk 2. Stroom en weerstanden

Inleiding

Wanneer we de polen van een spanningsbron met elkaar verbinden ontstaat er kortsluiting. Dit betekent dat er veel stroom gaat lopen. We gebruiken een weerstand om de hoeveelheid stroom te beperken. Het symbool van een weerstand is:

Weerstand, spanning en stroom zijn als volgt aan elkaar gerelateerd:

U is de spanning over de weerstand [eenheid: volt, of V]; I is stroom door de weerstand [eenheid: ampère, of A]; R is de weerstand [eenheid: ohm, of Ω]. Deze formule noemen we de "wet van Ohm".

Voorbeeld: Stel voor dat we een weerstand van 1000Ω (of 1kΩ) verbinden met een batterij van 9V. In dat geval is de stroom door de weerstand (en door de batterij natuurlijk!): I = U/R = 9V / 1000Ω = 9mA (milli-ampère). Wanneer we een weerstand van 1Ω aansluiten op een spanningsbron van 1V, gaat er een stroom van 1A lopen. Dit is tevens de definitie van de eenheid Ohm.

We kunnen geen weerstanden van iedere willekeurige waarde kopen. We moeten kiezen uit een reeks, bijvoorbeeld de goedkope E12-reeks. De E12-reeks heeft de volgende waarden: 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82. Elk vermenigvuldigd met een macht van 10. Zo kunnen we bijvoorbeeld weerstanden krijgen van 12, 120, 1200, enz. ohm. Als we andere waarden nodig hebben, zullen we die moeten kiezen uit andere (duurdere) reeksen, of ze zelf maken door meerdere weerstanden in serie of parallel te zetten.

Wellicht vraagt u zich af waarom de E12-reeks van die vreemde waarden bevat. Waarom niet gewoon veelvouden van 5 of 10? Weerstanden in de E12-reeks hebben een tolerantie van 10%. Dit betekent dat de waarde maximaal 10% kan afwijken van de waarde die erop staat. Wanneer we dus een weerstand van 100Ω kopen, kan deze een waarde hebben die ligt tussen de 90 en 110Ω. De waarde van een weerstand van 120Ω kan liggen tussen de 108 en 132Ω. We zien dus dat de maximumwaarde van een weerstand van 100Ω 110Ω is en de minimumwaarde van een weerstand van 120Ω 108Ω. Een weerstand van 680Ω heeft een maximumwaarde van 748Ω en de minimumwaarde van een weerstand van 820Ω is 738Ω. Als we zo alle waarden zouden uitschrijven, dan zien we dat telkens de maximumwaarde van een weerstand nagenoeg gelijk is aan de minimumwaarde van de volgende weerstand in de reeks. Zo is deze reeks dus ontstaan.