Selecteer uw taal


Kwaliteitsfactor

In de vorige paragrafen hebben we alleen naar een ideale spoel gekeken. Elke spoel heeft echter ook een bepaalde serieweerstand. Deze wordt niet alleen gevormd door de draadweerstand, maar ook door het soort materiaal waar de draad omheen is gewikkeld. Deze weerstand lijkt in serie te staan met de spoel en is dus te vergelijken met de ESR van een condensator. Alleen bij een spoel spreken we niet over de ESR, maar over de kwaliteitsfactor Q. Deze is gedefinieerd als:

Hierin is rL de serieweerstand. XL en rL zijn beide frequentie-afhankelijk, maar niet in dezelfde mate. Q is dus ook frequentie-afhankelijk.

Stel dat de serieweerstand van de spoel in de vorige paragraaf bij 159kHz 20 ohm is. Dan is de kwaliteitsfactor bij 159kHz dus 1k/20 = 50.

De Q speelt een belangrijke rol in het het bepalen van de opslingering in en de bandbreedte van LC-filters. Hier gaan we in Les 19 naar kijken. Daar leren we tevens hoe we de kwaliteitsfactor kunnen meten zonder dure meetapparatuur.