Selecteer uw taal


De impedantie van een spoel

De impedantie van een component is de weerstand van die component voor wisselspanningen. Het symbool voor weerstand is R; het symbool voor impedantie is X. De impedantie van een spoel is niet nul; zij hangt af van de inductie (het aantal windingen en het soort materiaal van de kern) en de frequentie van het signaal. De impedantie kan met de volgende formule berekend worden.

f is de frequentie in Hertz; L is de inductie in Henry

Voorbeeld: We hebben een zelfinductie van 1mH en verbinden het met een wisselspanningsbron van 50Hz. Bereken de impedantie van de spoel.

XL = 2∙π∙50∙10-3 = 0.31Ω.