Selecteer uw taal


Wisselspanningsbronnen

Voor wisselspanning (en -stroom) wordt vaak de afkoring AC gebruikt. AC staat voor: Alternating Current. AC spanningsbronnen hebben geen positieve en negatieve polen: de polariteit wisselt steeds. Kijk eens naar de afbeelding hieronder.

Hierin is SW1 een schakelaar. In de getekende positie is A verbonden met C en daarmee met de positieve kant van de DC bron. B is verbonden met E en dus met de negatieve pool van de 9V-bron. Wanneer de schakelaar wordt omgezet, wordt de polariteit omgekeerd: A wordt dan - via D - verbonden met de negitieve kant van de spanningsbron, en B wordt dan verbonden met de positieve kant. Stelt u zich nu eens voor dat schakelaar SW1 regelmatig wordt omgezet. Het signaal tussen de punten A en B is nu een wisselspanning.

De topwaarde van een AC-spanning wordt de amplitude genoemd. In dit geval is de amplitude 9Vt. De spanning tussen de twee toppen heet de top-top-waarde; in dit geval 18Vtt.

Als we SW1 in precies 1 seconde heen- en weer terugzetten, creëen we een 1Hertz-signaal. Hertz is de eenheid van frequentie: het aantal keer dat een signaal zichzelf herhaalt in een seconde. Hertz wordt normaal afgekort tot Hz. De tijd die nodig is voordat een signaal zich herhaalt, wordt de periodetijd genoemd, symbool T; in dit geval is T = 1 s. Een '10Hz-signaal' betekent dat het signaal zich 10 keer per seconde herhaalt; in dat geval is T = 0.1 s. Dus:

Het is gebruikelijk dat voor DC-signalen symbolen in hoofdletters worden gebruikt en dat voor AC-signalen kleine letters worden gebruikt. UA betekent bijvoorbeeld de gelijkspanning op punt A, en iR4 betekent de wisselstroom door weerstand R4. Overigens wordt in Engelstalige literatuur niet de U, maar de V gebruikt als symbool voor spanning. In deze cursus zullen we in sommige afbeeldingen daarom ook een V zien als symbool voor spanning.

Voorbeelden van wisselspanningsbronnen zijn: een microfoon, een wandcontactdoos ('stopcontact'), en de luidsprekeraansluitingen van een versterker.

Een wisselspanningsbron heeft niet echt een eigen symbool. Ze worden gewoonlijk getekend als een of twee aansluitpunten met een ~-teken. Als er maar een aansluiting wordt getekend, is de andere verbonden met massa.

Sommige wisselspanningsbronnen hebben hun eigen symbool, bijvoorbeeld een microfoon: