Selecteer uw taal


Hoofdstuk 1. Gelijk- en wisselspanningen

Gelijkspanningsbronnen

Voor gelijkspanning (en -stroom) wordt vaak de afkorting DC gebruikt. DC staat voor: Direct Current. Gelijkspanningsbronnen hebben een positieve en een negatieve pool. Het symbool voor een DC spanningsbron is

Een voorbeeld van een gelijkspanningsbron is een batterij of een DC-voeding.

Om de spanning te verhogen kunt u een meerdere spanningsbronnen in serie te schakelen:

De totale spanning is de som van de afzonderlijke spanningsbronnen. Dus als we twee spanningsbronnen van 1,5 volt in serie zetten, meten we een totale spanning van 3 volt.

Veel ontwerpers tekenen trouwens alleen de aansluitpunten van de spanningsbronnen in hun schema's:

De derde tekening is het meest gebruikelijk. Het horizontale streepje aan de onderkant is het massa-symbool. Massa is niet altijd de negatieve pool. Veel audioapparatuur gebruikt een zogeheten symmetrische voeding. Symmetrische voedingen bestaan uit twee DC in serie geschakelde spanningsbronnen:

Hier is de massa het middelpunt waar beide spanningsbronnen aan elkaar zitten. Massa is altijd het referentiepunt. Dit betekent dat alle spanningen die in het schema of de beschrijving genoemd worden, ten opzichte van massa zijn. Met andere woorden: de zwarte draad (verbonden met de COM-bus) van de spanningsmeter moet altijd verbonden zijn met massa, zoals in de afbeelding hierboven. In dit geval meet spanningsmeter M1 +9V en M2 -9V. En dit verklaart ook meteen waarom dit een symmetrische voeding wordt genoemd.

Later in deze cursus zullen we zien waar symmetrische voedingen voor worden gebruikt en gaan we er een bouwen.