Selecteer uw taal


Oscillator

Laten we eens naar een mogelijke oscillator kijken. Voor het gemak laten we de terugkoppeling even weg.

Bij het aanzetten van de voeding loopt er via R2 een kleine basisstroom door T1. Deze wordt hierdoor een klein beetje opengestuurd waardoor een relatief kleine stroom door L1 kan lopen. We hebben al gezien dat hierdoor ook een stroom door de andere wikkelingen wil lopen. Ook zagen we al dat tijdens het 'laden' van L1 D3 spert. L2 is echter andersom om de kern gewikkeld, waardoor D2 kan geleiden. Hierdoor kan T1 veel verder worden opengestuurd. Op een gegeven moment zal òf T1 òf de trafokern verzadigd zijn. T1 is verzadigd als de stroom door L1 (en dus ook door de collector van T1) groter dreigt te worden dan IB·hFE. Een kern is verzadigd wanneer het niet nog magnetischer kan worden dan hij al is. Welke van de twee ook het eerst verzadigd raakt, het resulaat is dat het magnetisch veld in de kern niet meer verandert. En bij een constant magnetisch veld wordt er ook geen stroom meer in de wikkelingen opgewekt. Wanneer de stroom door L2 wegvalt, zal T1 bijna worden dichtgestuurd. We zagen al dat L1 zich ontlaadt via D1 en C1 en dat condensator C3 zich via D3 oplaadt. Nu spert uiteraard D2, maar door C2 kan wel (kortstondig) stroom vloeien. Hierdoor ontstaat een negatieve basisspanning die T1 volledig sluit. Zodra de trafo voldoende ontladen is, begint alles weer van voren af aan.