Selecteer uw taal


Opamp als versterker

In deze paragraaf zullen we leren wat de makkelijkste manier is om de enorme versterking te verkleinen. Eerst kijken we naar een niet-inverterende versterker:

R1 en R2 vormen samen een spanningsdeler: Un=UOUT∙R1/(R1+R2), dus

Omdat A bijna oneindig is, is term UOUT verwaarloosbaar, dus

En wat was ook alweer de eerste vergelijking in deze paragraaf? Un=UOUT∙R1/(R1+R2).

Dit is gelijk aan: UOUT=Un∙(R1+R2)/R1. En we hebben zojuist bewezen dat UOUT=UIN∙(R1+R2)/R1. Dit betekent dat UIN=Un, en omdat UIN=Up, moet Up gelijk zijn aan Un!

Dit is altijd het geval.

Als een opamp gebruikt wordt als versterker mogen we aannemen dat geldt: Up=Un

Opmerking: de versterking van een niet-inverterende versterker is altijd groter dan of gelijk aan 1.

Om een versterker te maken met een versterking kleiner dan 1 (een verzwakker), verbinden we het ingangssignaal met R1. Zo krijgen we een inverterende versterker:

Aangezien Up 0 is en Up=Un, Un=0. Dit betekent dat UOUT=UR2.

Let op het min-teken: het ingangssignaal wordt geïnverteerd.

Deze versterker wordt een verzwakker als R1>R2.