Selecteer uw taal


Opamp als spanninggestuurde stroombron

De stromen door de collector en emitter zullen nagenoeg aan elkaar gelijk zijn. De stroom door de lamp en R1 zullen dus ook gelijk zijn. De spanning over R1 is evenredig met de stroom die erdoor heen loopt; deze spanning is dus ook evenredig met de stroom door de lamp.

De opamp zal proberen de spanningen op de inverterende en niet-inverterende ingangen gelijk te houden. Dit betekent dus dat we met de spanning op de niet-inverterende ingang de stroom door de lamp kunnen regelen. Omdat R1 gelijk aan 1 ohm is, zal een spanning van 1V dus zorgen voor een stroom van 1A. Deze spanning zal ook over R1 staan, zodat er maximaal 11V overblijft voor de lamp. R1 dissipeert 1W.