Selecteer uw taal


Hoofdstuk 9. Operationele Versterker

Inleiding

De bovenstaande afbeelding toont het symbool van een operationele versterker, of opamp (Engels: operational amplifier). Opamps zijn verschilversterkers met een hele grote versterkingsfactor: UOUT=(UIN1-UIN2)∙A. Versterkingsfactor A is meestal meer dan 100000. Dit houdt in dat UIN1-UIN2 heel klein moet zijn: zelfs 1mV zou resulteren in een uitgangsspanning van meer dan 100V, hetgeen uiteraard onmogelijk is, aangezien de voedingsspanning slechts 18V is. In de volgende paragraaf zullen we zien hoe we de versterking met wat weerstanden omlaag kunnen brengen.

De ingangsweerstand is zeer hoog: »1GΩ. Dit betekent dat er (bijna) geen stroom loopt door de ingangen van een opamp.

IN1 wordt de niet-inverterende ingang genoemd; IN2 heet de inverterende ingang, omdat zijn signaal geïnverteerd wordt: als UIN2 stijgt, daalt UOUT en omgekeerd. De spanning op de niet-inverterende ingang noemen we Up; de spanning op de inverterende ingang duiden we aan met Un. In dit geval geldt dus: Up=UIN1 en Un=UIN2.