Selecteer uw taal


Afgestemde kring

Ooit wel eens afgevraagd hoe een radio (of tv) in staat is om 1 kanaal te pikken uit de honderden kanalen die beschikbaar zijn? Een van de manieren is het gebruiken van een afgestemde kring. Een afgestemde kring bestaat uit een condensator met daaraan parallel-geschakeld een spoel. Gewoonlijk kan de condensator afgesteld worden: de capaciteit verandert door aan de knop te draaien. Dit circuit is eigenlijk het banddoorlaat-filter uit een vorige paragraaf. De bandbreedte kan dus berekend worden met B=f/Q en de resonantiefrequentie met:

Het filter moet smal genoeg zijn om ongewenste stations te onderdrukken, maar breed genoeg om het volledige signaal van het gewenste station door te laten.

Wanneer de antenne een signaal oppikt dat dicht bij deze frequentie ligt, zal de afgestemde kring beginnen te resoneren op die frequentie. Kijk maar eens wat er gebeurt als de antenne een radiosignaal van 159kHz oppikt:

Een ander radiostation zendt uit op 149kHz, slechts 10kHz onder de resonantiefrequentie. Het plaatje hieronder laat het uitgangssignaal voor deze frequentie zien.

Het veschil is duidelijk. De detector (een circuit dat het radiosignaal omzet naar hoorbaar geluid) werkt alleen voor het 159kHz-signaal; het 149kHz-signaal is gewoon te zwak.