Selecteer uw taal


Hoofdstuk 11. Koelplaten

Inhoudsopgave

Inleiding
Berekenen

Inleiding

Koelplaten worden gebruikt om te voorkomen dat transistors of andere componenten te heet worden. Lucht en kunststof zijn slechte warmtegeleiders; de warmte die een transistor produceert wordt niet gemakkelijk overgedragen aan de omringende lucht. Metaal is echter een hele goede warmegeleider. Daarom hebben kleine vermogenstransistoren een klein metalen plaatje en hebben grote vermogenstransistors zelfs een volledig metalen behuizing. Hoe groter het metalen oppervlak, hoe gemakkelijker de warmte aan de omgeving wordt overgedragen. En dat is precies wat een koelplaat doet: het metalen oppervlak van een transistor vergroten.

Dit hoofdstuk beschijft hoe we kunnen berekenen welke koelplaat we nodig hebben.