Selecteer uw taal


Ingangsverzwakker oscilloscoop

De ingangsverzwakker van een oscilloskoop moet natuurlijk ook frequentie-onafhankelijk zijn. Bovendien moet de ingangsweerstand en -capaciteit van de scoop altijd gelijk zijn. Anders moeten we de HF-probe voor elke verzwakker opnieuw instellen.

Hierboven zien we twee verzwakkers uit een oscilloscoop. De bovenste verzwakt 10 keer, de onderste 100 keer. Laten we eerst eens kijken naar de bovenste.

R103 staat parallel aan de ingangsweerstand (RIN) van de scoop. Voor de totale weerstand geldt dus: 1/R = 1/RIN+1/R103, dus R = 100k. R102 is 900k, dus de verzwakking is inderdaad 10 keer en de ingangsweerstand blijft 1MΩ.

C103 staat parallel aan de ingangscapaciteit (CIN) van de scoop. De totale capaciteit is dus 47p+30p = 77pF. VC102 moet zodanig ingesteld worden dat VC102 = 77p∙100k/900k = 8.56pF. De nieuwe ingangscapaciteit zou hierdoor 7.7pF worden. Om hier weer 30pF van te maken, moet VC101 dus afgesteld worden op 30p-7.7p = 22.3pF.

Voor de onderste verzwakker kunnen we hetzelfde pad volgen. R105 zorgt dat RIN 10.1k//1M = 10k wordt. R104 is 990k, dus de verzwakking is inderdaad 100 keer. C105 maakt CIN 82p+30p = 112pF. VC104 moet dus ingesteld worden op 112p∙10k/990k = 1.13pF. Hierdoor dreigt de ingangscapaciteit slechts 1.12pF te worden. VC103 moet dus ingesteld worden op 30p-1.12p = 28.88pF.