Selecteer uw taal


Dubbel T-filter

Dit schema toont een dubbel T-filter. Door de weerstanden loopt een stroom die in fase is met de spanning. De stroom door de condensators is echter 180 graden gedraaid. Bij een bepaalde frequentie zullen de stroomamplitudes evengroot zijn, maar tegengesteld gericht. Deze frequentie wordt dus onderdrukt. Het is derhalve een bandsper-filter. De frequentie waarbij dit gebeurt is:

Wanneer we weer R = 1k en C = 1n nemen, is de frequentie 159kHz. Onderstaande afbeelding toont de freqentierespons.

Een dubbel T-filter met terugkoppeling is te vinden op mijn projects page (Engelstalig).