Selecteer uw taal


Diodes testen met een multimeter

Om diodes te kunnen testen, zetten we de functieschakelaar van onze multimeter op "diode-test".

Hierna kunnen we de testsnoeren aansluiten. Verbind het zwarte snoer met de kathode en het rode snoer met de anode. Het display zal nu ongeveer 0.6V (600mV) aangeven. Als we de testsnoeren verwisselen, geeft het display een overflow-indicatie.

Wanneer we een diode testen die in een schakeling zit, dan kunnen we afwijkende waarden te zien krijgen; er kunnen nog andere componenten parallel aan de diode zitten. Zorg er tevens voor dat het te testen apparaat uitstaat en dat eventuele condensators zijn ontladen!

Verderop in deze cursus bouwen we een handig apparaatje waarmee diodes (en transistoren) kunnen testen.