Selecteer uw taal


Hoofdstuk 14. Decibels (dB)

Vermogens- en spanningsverhoudingen

Wanneer we door de technische specificaties van een stereotoren ofzo bladeren, dan zien we dat enkele parameters gespecificeerd worden in dB. Bijvoorbeeld: S/N ratio (=signaal/ruis-verhouding): 70dB; kanaalscheiding: 60dB.

Wat betekent dat?

Het aantal dB is gedefinieerd als: 10∙log(P1/P2)

Omdat P1 = U12/R en P2 = U22/R, kunnen we ook schrijven: dB = 10∙log(U12/U22) = 20∙log(U1/U2)

In geval van signaal/ruis-verhouding (S/N ratio of SNR) geldt: dB = 20∙log(Usig/Unoise)

Nu we dit weten kunnen we de verhouding Usig:Unoise berekenen als de 'S/N ratio' 70dB is:

70dB = 20∙log(Usig/Unoise) => log(Usig/Unoise) = 70/20 = 3.5 => Usig/Unoise = 103.5 = 3162. Dit betekent dat het muzieksignaal 3162 keer sterker is dan de ruis die de versterker produceert.

Kanaalscheiding geeft aan hoeveel van het signaal dat bedoeld is voor het rechterkanaal aanwezig is in het linkerkanaal en omgekeerd. Als de kanaalscheiding 60dB bedraagt, is het gewenste signaal op elk kanaal 1060/20 = 1000 keer sterker dan het signaal van het ongewenste kanaal. Met andere woorden: als we alleen naar de linker luidspreker luisteren, horen we ook het signaal dat eigenlijk alleen uit de rechter luidspreker had moeten komen. Echter, dit 'signaal van het ongewenste kanaal' is 1000 keer zwakker dan het signaal dat uit de rechter luidspreker komt.

In de vorige les hebben we geleerd dat de verzwakking van een RL-filter ongeveer een factor 10 per decade is. Hoeveel is dit in dB?

Aangezien we het over spanningsverzwakking hebben, is de verzwakking van een RL-filter is 20∙log(10) = 20dB per decade.