Selecteer uw taal


Timer-schakelingen

Nu vervangen we de AC spanningsbron door een DC spanningsbron van 1V. Aangezien de frequentie 0Hz is, is XC oneindig, dus loopt er geen stroom. Dat klopt, maar niet voor de eerste periode nadat we de bron hebben aangesloten. Dit hadden we ook al in de inleiding van dit hoofdstuk gezien.

Neem aan dat condensator C volledig ontladen is: UC=0 => UR=1V. De stroom door weerstand R zal dus 1mA zijn. Aangezien die stroom nergens anders heen kan, moet hij wel 'door' de condensator lopen, waardoor deze wordt opgeladen. Terwijl de condensator zich oplaadt, zal de spanning erover stijgen, waardoor er minder spanning overblijft voor weerstand R. Dit betekent dat de stroom afneemt. Veronderstel dat na T seconden, de halfvol zit: UC=0.5V. In dat geval is UR=0.5V => IR = IC = 0.5mA. Na 2T seconden, zal de condenstator dus niet volledig zijn geladen omdat de stroom geen 1mA meer is. Om de spanning op een bepaald tijdstip te berekenen, kunnen we de volgende formule gebruiken.

UB is de batterijspanning. t is de tijd in seconden sinds de condensator met de batterij werd verbonden. e is het getal van Euler (2.7182818).

Als t=RC, is -t/(RC) gelijk aan -1 en is UC = 0.63V, en zit de condensator dus voor 63% vol. Deze tijd wordt ook wel de 'RC-tijd' genoemd.

RC circuits worden vaak gebruikt in timers, bijvoorbeeld in een eenvoudig inbraakalarm:

Wanneer we ons eigen huis binnenstappen, willen we niet dat het alarm meteen afgaat; we willen wat tijd hebben om het uit te zetten. In de schakeling hierboven hebben we R∙C = 100k∙100u = 10 seconden om dat te doen. Na 10 seconden is de spanning over condensator C meer dan 0.63V, waardoor een schakelaar wordt gesloten die vebonden is met een flitslicht.