Selecteer uw taal


Relatie tussen spanning en stroom

Hoe zal de spanning eruit zien als we de stroom erdoor heen laten variëren? De formule voor een willekeurige stroom i(t) is:

Wanneer we voor i(t) een sinus invullen, dan blijkt ook hier de faseverschuiving van 90 graden. De integraal van een sinus is immers (-)cosinus. Tevens zien we dat als we een condensator laden met een constante stroom I, de spanning erover lineair toeneemt volgens u(t) = u(0) + (1/C)∙I∙t.

Wanneer een condensator een capaciteit van 1F heeft en we deze gedurende 1s opladen met de constante stroom van1A, dan zal de spanning dus met 1V toenemen. Dit komt overeen met de definitie van de eenheid Farad die we in het begin van dit hoofdstuk al tegenkwamen.