Selecteer uw taal


Faseverschuiving

Wanneer over een bepaalde weerstand de spanning toeneemt, dan zal de stroom door die weerstand ook toenemen (en andersom). Bij een condensator is dat anders. We zagen in de inleiding al dat als de condensator vol is (en de spanning erover dus maximaal is), er geen stroom meer loopt. De stroom zal juist maximaal zijn als de condensator leeg is. Laten we eens kijken wat er gebeurt als we een condensator aansluiten op een sinusvormige spanning..

We hebben hier een condensator verbonden met een 1kHz-spanningsbron. De groene curve toont de spanning over de condensator en de blauwe curve laat de stroom zien. We zien dat de stroom zijn topwaarde 1/4 periode voor de spanning bereikt. Aangezien een 1/4 periode van een sinus overeenkomt met 90 graden, kunnen we ook zeggen dat bij condensators de stroom 90 graden voorijlt op de spanning. Of dat de spanning 90 graden naijlt op de stroom.