Selecteer uw taal


De transistor als schakelaar

Wat zal er gebeuren als in bovenstaand voorbeeld RB 100k is in plaats van 1M?

IB=8.4/100k=84μA. We zouden misschien verwachten dat IC 84μA∙300=25.2mA wordt, maar dit is onmogelijk aangezien de spanning over RL dan 25.2V zou zijn, hetgeen hoger is dan US. IC,max is in deze schakeling US/RL=9/1k=9mA. Dus zelfs als IB=84μA is, zal IC 9mA zijn. IC/IB=107, hetgeen lager is dan hFE. In zo'n geval, als IC/IB < hFE, dan zeggen we dat de transistor verzadigd is, en beschouwd kan worden als een gesloten schakelaar (tussen C and E).

Laten we eens kijken naar het onderstaande schema.

Links zien we een batterij-gevoede klok, werkend op 3V. Deze klok heeft een alarmfunctie: op de ingestelde tijd klinkt er een pieptoon. Stel nu dat we geen pieptoon willen horen, maar een of ander apparaat willen aanzetten, bijvoorbeeld een radio die op 9V werkt. Deze radio heeft een interne weerstand van 100Ω. Op het moment dat het alarm afgaat, staat er 3V op de uitgang. UBE=0.6V. hFE=100. In de praktijk is de spanning tussen C en E van een verzadigde transistor afhankelijk van de collectorstroom. In ons voorbeeld is de stroom echter zo laag dat we deze spanning mogen verwaarlozen. Bij hoge collectorstromen kan deze spanning oplopen tot 1V of nog meer!

Wat is nu een geschikte waarde voor RB? Een hoge waarde zal de transistor niet verzadigen; een lage weerstandswaarde kan het alarmcircuit van de klok overbelasten.

IC,max=9/100=90mA. IC/IB < hFE => IB > IC/hFE => IB > 90mA/100 = 0.9mA. De spanning over RB bedraagt 3-0.6=2.4V. Dit betekent dat RB < 2.4V/0.9mA = 2.7k. Voor alle zekerheid nemen we een weerstand van 2.2k. IB is dan 2.4/2k2 = 1.09mA.

Merk overigens op dat dit alleen zal werken wanneer de "massa" van de klok (meestal de min-pool van diens batterij) wordt verbonden met de massa van onze schakelaar (de emitter).