Selecteer uw taal


Flipflop

Een transistor blijft alleen geleiden zolang er voldoende basisstroom loopt. Wanneer we met behulp van pulsen iets willen aan- en uitschakelen, dan kunnen we onderstaande schakeling gebruiken.

Deze schakeling wordt ook wel een flipdlop genoemd. Stel dat T1 geleidt. De collectorspanning van T1 is dan nagenoeg 0V. T2 zal dus sperren. T1 blijft van basisstroom voorzien via R6 en R5 en zal dus blijven geleiden. Zolang we niets doen, blijft deze toestand stabiel. Als we een positieve puls aanbieden op in2, dan zal T2 gaan geleiden. Diens collectorspanning wordt 0V, waardoor T1 zal gaan sperren. Via R1 en R2 kan er nu basisstroom blijven vloeien naar T2 die dus zal blijven geleiden. Deze toestand blijft stabiel tot er een puls op in1 wordt aangeboden.

Omdat een flipflop twee stabiele toestanden kent, wordt het ook wel een bistabiele multivibrator (BMV) genoemd.