Selecteer uw taal


Opbouw

De printlayout is in verschillende formaten op te halen: JPEG, PostScript, HPGL en Gerber. Hoe we hiervan een printje kunnen maken, wordt uitgelegd in een van de bijlagen van deze cursus.

Om de opbouw te vergemakkelijken volgt hieronder de componentenopstelling.

De voeding heeft zijn eigen print.