Selecteer uw taal


Berekeningen aan een afgestemde LC-kring.

We willen berekenen voor welke frequentie de afgestemde kring z'n maximum waarde bereikt.

De impedantie van twee parallel-geschakelde componenten kan berekend worden met:

We hebben uit de vorige paragrafen al geleerd dat

Wanneer er dit substitueren in de eerste vergelijking, krijgen we:

Aangezien de teller frequentie-onafhankelijk is, bereikt Z z'n maximum als de noemer nul wordt, dus: