Selecteer uw taal


ESR

In de bovenstaande berekening hebben we geen rekening gehouden met de ESR van de condensator. Deze speelt in voedingen echter een grote rol vanwege de grote laad- en ontlaadstromen. Zo neemt de rimpelspanning met minstens I·ESR toe. Dit is in het gunstigste geval waarbij de condensator geheel wordt opgeladen. Dit zal echter nooit het geval zijn. Het berekenen van de rimpelspanning bij een bepaalde ESR is erg lastig. Aangezien we vaak niet de precieze waarde van de ESR van een condensator kennen, kunnen we beter computersimulaties gebruiken om te kijken welke gevolgen een bepaalde ESR heeft:

C = 4700uF; ESR = 0Ω

C = 4700uF; ESR = 1Ω

De frequentie van de (niet gelijkgerichte) ingangsspanning is 50Hz. De ontlaadstroom is 0.5A.

Het bovenste plaatje toont de situatie zonder ESR. De rimpelspanning is zo'n 0.9V. Daarnaast is de uitgangsspanning getekend als de ESR 1Ω is. De rimpel is nu maar liefst 1.8V! De bijdrage van de ESR is dus 0.9V.

Laten we eens kijken wat er gebeurt als door veroudering de ESR toeneemt tot 3Ω.

De rimpelspanning is nu 3V geworden. In audiotoepassingen is een sterk verouderde voedingscondensator vaak hoorbaar als een 100Hz bromtoon.

Als computersimulatie uitwijst dat de ESR onmogelijk klein moet zijn, kan men meerdere condensators parallelschakelen:

Deze afbeelding toont de situatie met 2 condensators van 2200uF die elk een ESR hebben van 1Ω. Hoewel de totale capaciteit lager is, is de rimpelspanning toch lager dan met 1 condensator van 4700uF: slechts 1.3V. De ESR-bijdrage aan de rimpelspanning is dus afgenomen van 0.9V naar 0.4V. Dit is een van de redenen dat we in voedingen vaak condensators parallelgeschakeld zien. (Een andere reden is dat er vaak geen condensators met een hogere capapaciteit verkrijgbaar zijn.)