Selecteer uw taal


Praktijkvoorbeelden

Hiernaast staat het afbuigcircuit van een kleine tv. De Oost-Westcorrectie ontbreekt hier.

Transistor 7445 is uiteraard de HOT. Condensator 2451 is de Cs. Het is duidelijk te zien dat smoorspoel Lp hier onderdeel uitmaakt van een transformator.

Condensator 2446 is de Cfb. Bij deze tv bedraagt de piekspanning 700V. Ook daaruit blijkt dat het om een kleine tv gaat.

Hiernaast staat een afbuigcircuit met Oost-Westcorrectie.

Transistor Q503 is uiteraard de HOT. D505 bevat beide dioden van de diodemodulator. C524 is Cfb en C525 Cfs2. P501 stelt de horizontale afbuigspoelen voor. P502 is Lsat. De Cs in deze schakeling wordt gevormd door C520 en C521. L501 is Lmod en C527 is Cmod.

Het betreft hier overigens geen tv, maar een computermonitor. Dat blijkt uit het feit dat de lijntijd slechts 3.4 + 15.2 = 18.8us is, in plaats van 64us. De ververs-frequentie is 1/11.75ms = 85Hz. Dat verklaart ook waarom Cs uit twee condensators in serie bestaat. Bij andere frequenties kan een MOSFET worden aangezet die C518 parallel aan C520 zet. Hierdoor verandert uiteraard Cs, wat voor die freqentie een beter beeld oplevert.