Selecteer uw taal


S-Correctie

Laten we nu eens kijken hoe we een mooi beeld kunnen krijgen op een plat (in plaats van bolvormig) scherm. De elektronen links en rechts worden teveel afgebogen. Dit kunnen we corrigeren door de spanningsbron te vervangen door een condensator. Als de transistor geleidt, wordt de spoelstroom nu betrokken uit de condensator Cs. De spanning zal hierdoor afnemen. De spoelstroom zal hierdoor steeds minder sterk stijgen (minder dan 150000A/s). Als de transistor spert en de spoelstroom negatief is, zal de spanning over Cs weer stijgen. En dat is precies wat we willen. De spoelstroom volgt nu geen rechte lijn, mar heeft meer een S-vorm. We noemen deze correctie daarom ook wel de s-correctie. We moeten er alleen nog wel voor zorgen dat de spanning over Cs gemideld 150V blijft. We kunnen niet zomaar een spanningsbron over Cs aansluiten. De condensator wordt daarom via de afbuigspoelen bijgeladen. Smoorspoel Lp voorkomt dat de voeding wordt kortgesloten wanneer de transistor geleidt.