Selecteer uw taal


Lineariteitscorrectie

De eerste correctie waar we naar gaan kijken is de lineariteitscorrectie. De afbuigspoel is helaas niet ideaal, maar heeft een bepaalde (draad-)weerstand. De spanning over deze weerstand neemt toe naar mate de spoelstroom toeneemt. De spanning over de eigenlijke spoel is dus minder dan zou moeten. De spoelstroom zal hierdoor dus minder sterk toe kunnen nemen. Om dit verschijnsel tegen te gaan, hebben we dus eigenlijk een negatieve weerstand nodig die de weerstand van de afbuigspoel compenseert. Nu kunnen we negatieve weerstanden niet gewoon in de winkel kopen. We kunnen er wel een maken met een spoel met een ferrietkern (Lsat). Als de stroom door deze spoel toeneemt, zal de kern steeds magnetischer worden, totdat zijn limiet is bereikt. Omdat een (kleine) variatie in de stroom geen gevolgen heeft voor het magnetisch veld, is de impedantie dus nul geworden. De stroomrichting maakt uiteraard niet uit. Door nu de kern voor te magnetiseren, krijgen we een spoel waarvan de inductie toeneemt bij een negatiever wordende stroom en afneemt bij een positiever wordende stroom. Voor de spanning over Lsat geldt ULsat=Lsat∙dI/dt. Omdat de inductie van Lsat veel kleiner is dan die van de afbuigspoel, zal dI/dt gelijk zijn aan de situatie zonder Lsat. Lsat (en dus ook ULsat) neemt echter af bij toenemende stroom. Dus gedraagt deze zich als negatieve weerstand. Het zal duidelijk zijn dat een defecte Lsat door een origineel fabrieksonderdeel vervangen moet worden.