Selecteer uw taal


De beeldbuis

De voorkant van een tv is bedekt met een laagje fosfor. Dit fosfor geeft licht zodra er met hoge snelheid een elektron tegenaan komt. Deze elektronen worden uitgestoten door elektronenkanonnen, die zich in het smalle gedeelte (de nek of hals) van de beeldbuis bevinden. Dat uitstoten gaat aanzienlijk eenvoudiger als het kanon warm is. Daarom zijn er gloeidraden aangebracht. Dat is wat we in de nek zien oplichten.

De elekronen die uit het kanon komen, hebben een vrij lagesnelheid. Om deze snelheid te verhogen, wordt er een hoge spanning aangebracht aan de voorkant van de beeldbuis. Deze hoge spanning, die wel 25.000V of hoger kan zijn, blijft op de beeldbuis aanwezig, zelfs als de tv uit staat! Het kan wel een paar dagen duren voordat de lading is verdwenen.