Selecteer uw taal


Afbuigcircuit

Laten we eens naar de horizontale afbuiging kijken.

Door het aanbrengen van en positieve spanning op de basis, gaat de Horizontal Output Transistor (HOT) geleiden. Dit betekent dat de volledige voedingsspanning over de afbuigspoel staat. Hierdoor zal de stroom door de afbuigspoel Ld toenemen volgens de formule dI=(UB/Ld)dt. In ons geval is UB = 150V en Ld = 1mH. De stroom neemt dus toe met 150000A per seconde! De elekronen bewegen nu vanuit het midden naar rechts. Zodra de elekronen helemaal aan de rechterkant aanbelanden, moet de transistor weer uitgeschakeld worden. De aan-tijd van de transistor bedraagt natuurlijk een halve lijntijd. Of eigenlijk iets minder. Er is namelijk ook tijd nodig om de elekronenstraal weer helemaal naar links te bewegen voor de volgende regel. Deze tijd wordt de terugslagtijd genoemd. Als we daar 10us voor reserveren, blijft er voor het schrijven van een regel dus 54us over. De transistor moet dus na 54us/2 = 27us weer uitgeschakeld worden. De spoelstroom is dan opgelopen tot (150V/1mH)27us=4.05A. Na het uitschakelen van de transistor loopt er nog steeds stroom door de spoel. Deze stroom kan echter niet meer door de transistor lopen, en de diode staat in sperrichting. De stroom kan dus alleen nog naar de condensator Cfb lopen. Wanneer Ld alle enegie heeft overgedragen aan Cfb, is de stroom uiteraard nul.

Laten we nu eens de spanning berekenen die over Cfb komt te staan. Dit valt eenvoudig te berekenen door de energie in een 'volle' spoel gelijk te stellen aan de energie in een volle condensator. Voor een spoel geldt E = 0.5LI2. En voor een condensator kunnen we schrijven: E = 0.5CU2. Er geldt dus: 0.5LdILd2 = 0.5UCfb2. De maximale spanning is dus: UCfb,max = ILd√(Ld/Cfb). Uiteraard moeten we hier de 150V voedingsspanning nog bij optellen, zodat: UCfb,max=150 + ILd√(Ld/Cfb) = 150 + 4.05√(1m/10n) = 1431V.

De condensator ontlaadt zich vervolgens weer via de spoel. De stroom loopt nu echter wel in omgekeerde richting en is dus negatief. Wanneer Cfb alle energie heeft overgedragen aan Ld, is de spanning over Cfb uiteraard nul. De stroom door Ld is dan uiteraard -4.05A (aangenomen dat alle onderdelen verliesvrij zijn). Ld wil zijn energie weer afstaan aan Cfb. De spanning hierover wordt daardoor negatief. Zodra deze spanning de drempelwaarde van de diode overschrijdt, zal de diode gaan geleiden. Opnieuw staat er dan een vaste spanning over de spoel en zal de stroom weer toenemen (minder negatief worden) volgens dI=(U/Ld)dt. Tegen de tijd dat de stoom nul wordt, is de transistor weer gaan geleiden. De spanning over de spoel blijft dus 150V en alles begint weer van voren af aan.

De waarde van Cfb is eenvoudig te berekenen. We hebben gezien dat Cfb en Ld een resonantiekring vormen. Een halve periode duurt 10us. Een hele periode duurt dus 20us. We weten dat f = 1/(2π√(Ld∙Cfb)), dus T = 2π√(Ld∙Cfb). Dus Cfb = T2/(4π2Ld). In ons geval geef dit dus Cfb = 10nF.

Wanneer alle onderdelen ideaal zouden zijn en beeldschermen bolvormig, dan zouden we verder niets hoeven te doen. De praktijk is uiteraard anders.